15 Şubat 2014 Cumartesi

EŞİTLİK İLKESİ

Anayasal eşitlik ilkesine…
Türkiye’nin bir beldesinden çıkıp biri Almanya’ya, diğeri Belçika’ya, iki arkadaştan biri çifte vatandaş hakkını elde ediyor, diğeri Almanya’da olduğu için elde edemiyor. Birlikte Almanya’ya gitmiş olanlardan biri, 2000 yılından önce Alman vatandaşlığına geçip Türk Başkonsolosluğunda pasaportunu teslim ettiği gün dilekçe verip Türk vatandaşlığına da geçmiş (Üstelik bu dilekçe konsolosluklarda matbu halde bulunuyordu).  Bu tarihe kadar yasalarda kanunu ihlal ettiği için müeyyide olmadığı için Almanya çifte vatandaşlığı sineye çekmiş, diğeri yasaya uyma zorunluluğundan çifte vatandaş olamamış… Üstelik her ikisini de Alman vatandaşı olması için teşvik eden de Türk Hükümeti…  Sonra bu Hükümet çıkardığı yasalar, yönetmelikler veya genelgelerle birine vatandaş, diğerine yabancı muamelesi yapıyor.  Özellikle de ülke, AB ülkesi olmak için canını dişine takıyor. İmkan bulup AB vatandaşı olana da yabancı muamelesi çekiyor. Tam bir çelişkiler yumağı…

MAVİ KART NEDİR?

En yakıcı sorun olarak yurt dışında çalışması bulunan kimselerin ev hanımlığında ya da boşta veyahut da bir işte çalıştıkları süreleri borçlanarak emekli olmak istemeleri noktasında yaşanmaktadır.

Ülkemizin 22 ülkeyle yapmış olduğu Uluslararası Sosyal Güvenlik Antlaşmaları ile Türk veya yabancı ülke vatandaşı olmanıza bakmaksızın, kişilere emeklilik ve hastalık yönüyle  eşit işlem yapılmak zorundadır
.

Avrupa ülkelerinde yaşayıp da yaşadıkları ülke vatandaşlığına geçmek isteyenlere, izinli olarak, vatandaşlıktan çıkma izni verilir ve kendilerine de mavi kart denilen bir kart verildiği hepinizin bildiği bir uygulamadır.

Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış, sonradan Bakanlar Kurulu veya İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları, Türkiye’de ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır-taşınmaz mal satın alma, devretme, sosyal haklardan yararlanma, kiralama ve bunun gibi konularda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmeleri hususu hüküm altına alınmıştır. Bu haklar kişilerin kazanılmış haklarıdır. 

Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu kişilerin Türk vatandaşı olmadığından bahisle emeklilik ve borçlanma işlemlerinin red edilmesi mevzuata aykırıdır.

Bu durumdaki bir kimsenin ülkemizde bir gün dahi sigortalı çalışması mevcut ise mavi kart sahibine, Bakanlar Kurulu izni ile yabancı ülke vatandaşlığına geçmiş  olmasına  bakılmaksızın Türkiye’de ikamet eden bir Türk vatandaşı gibi yabancı ülkede geçen hizmetlerini birleştirir ve diğer koşullar yerine gelmiş ise mutlaka bir aylık bağlanmaktadır.

Ayrıca  bu durumdaki vatandaşlarımız  ikamet edilen ülkeden Türkiye’ye taşınırsa sağlık yardımı hakkından da ücretsiz yararlanılabilir.
Bu uygulamalar SSK ve Bağ-Kur’luların ve memur iken istifa edip yurt dışında çalışanlar için de geçerlidir.